Tuesday, 23 September 2014

సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలు, మంచి పుస్తకం పునఃముద్రణ

                        పుస్తకం  పేరు రచయిత వెల
1   సుతయెవ్ బొమ్మల కథలు - తెలుగు-ఇంగ్లీషు : ఎలుకకు దొరికిన పెన్సిలు సుతయెవ్ 15
      2  మూడు పిల్లి పిల్లలు సుతయెవ్ 18
3  నేను కూడా... సుతయెవ్ 12
4  పడవ ప్రయాణం సుతయెవ్ 12
5  భలే బాతు సుతయెవ్ 22
6  ఎవరు మ్యావ్ న్నారు? సుతయెవ్ 25
7  రకరకాల బండి చక్రాలు సుతయెవ్ 18
8  పుట్టగొడుగు కింద సుతయెవ్ 22
9  యాపిల్ పండు సుతయెవ్ 16
10  మాయలమారి కర్ర సుతయెవ్ 20
11  రంగురంగుల కోడిపుంజు సుతయెవ్ 12
12  కోపదారి పిల్లి సుతయెవ్ 12
13  రాద్‌లోవ్ బొమ్మల కథలు రాద్లోవ్ 75
14  కిట్టు కొంటె పనులు చెరపొనోవ్ 25
15  కోడి పిల్ల కె చుకోవిస్కీ 22
16  టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసాపు కథలు - 1 టాల్‌స్టాయ్ 35
17  టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసాపు కథలు - 2 టాల్‌స్టాయ్ 35
18  టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసాపు కథలు - 3 టాల్‌స్టాయ్ 35
19  టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఈసాపు కథలు - 4 టాల్‌స్టాయ్ 30
20  పాడే ఈక వి. సుహ్లొమిన్‌స్కి 33
21  బాతుల పంపకం & యజమాని, వంటమనిషి జానపద కథ 20
22  పిల్లీ పిచ్చుక & పిల్లి - ఎలుకలు జానపద కథ 20
23  టాల్‌స్టాయ్ బాలల కథలు టాల్‌స్టాయ్ 25
24  బుల్లి మట్టి ఇల్లు ఇ. రచేవ్ 120
25  నక్క కుందేలు జానపద కథ 30
26  గుండె కాగడా మగ్జిం గోర్కీ 35
27  ఉక్రేనియన్ జానపద గాధలు -1 పెంపుడు తండ్రి ఆర్వియార్ 22
28  ఉక్రేనియన్ జానపద గాధలు -2 గొర్రెల కాపరి ఆర్వియార్ 22
29  ఉక్రేనియన్ జానపద గాధలు -3 తెలివైన కూతురు ఆర్వియార్ 27
30  ఉక్రేనియన్ జానపద గాధలు -4 ఎగిరే ఓడ ఆర్వియార్ 27
31  శ్రీమాన్ మార్జాలం & తొలివేట ఆర్వియార్ 45
32  కథల ప్రపంచం 1: ముసలి గుర్రం సింహం & గోధుమ కంకి ఆర్వియార్ 30
33 కథల ప్రపంచం 2: అతిలోక సుందరి & పిల్లి, కుక్క, పులిగా మారిన ఎలుక ఆర్వియార్ 30
34  కథల ప్రపంచం 3: దెయ్యం పూనిన రాకుమారి & ఏడుగురు అన్నలు, చిట్టి చెల్లి ఆర్వియార్ 45
35  వెండి గిట్ట పి. బజోవ్ 40
36  మొసలి కాజేసిన సూర్యుడు & చెడ్డ భడవ ఎలుగుబిడ్డ వుప్పల లక్ష్మణరావు, ఆర్వియార్ 35
37  నాన్నారి చిన్నతనం ఎ రాస్కిన్ 60
38  అలీస్క యు ద్రునీన 45
39  మాయా గుర్రం మేటి గుర్రం & మత్స్య మిత్రుడి మంత్ర మహిమ ఎం బులతోవ్ 55
40  విజయధ్వజం మకరెంకో 60
Address:
Manchi Pustakam, 
12-13-439, 
St. No.1, 
Tarnaka, 
Secunderabad.
PIN: 500 017
Website: www.manchipustakam.in
E mail: info@manchipustakam.in

Contact:
P. Bhagyalakshmi:94907 46614
K. Suresh :73822 97430

సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలతో కొన్ని తరాలు పెరిగాయి. తక్కువ ధరకు దొరకటమే కాకుండా చక్కటి కథలు, అంతకంటే మంచి బొమ్మలు ఉండటం వీటి ప్రత్యేకత. వీటి ప్రభావంతో ఎంతోమంది పుస్తక ప్రేమికులైతే, కొంతమంది రచయితలు, చిత్రకారులు అయ్యారు. మంచి పుస్తకం తరఫున ఇప్పటివరకు 40కి పైగా సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలను మళ్లీ ప్రచురించాం. రాదుగ, ప్రగతి వంటి ప్రచురణ సంస్థల ద్వారా ప్రచురించిన సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలను సేకరించటం మొదలుపెట్టాం. దీనికి విజయవాడలోని వికాస విద్యావనం పాఠశాల, గంగాధరం - వల్లి గార్లు వంటి ఎంతో మంది సహకరించారు. అయితే, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పుస్తకాలు కనపడుతూ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల రెడ్డి రాఘవయ్య గారు ఫోను చేసి నా దగ్గర సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలు ఉన్నాయి మీకు ఉపయోగపడతాయేమో చూడండి అన్నారు. రెడ్డి రాఘవయ్యగారి దగ్గర ఎంతో విలువైన పిల్లల పుస్తకాలే కాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలో పేర్కొనదగ్గ వారి సమస్త రచనలు ఉన్నాయి.
వారు చూపించిన పుస్తకాలలో కొన్ని మేం తిరిగి ప్రచురించినవి ఉన్నాయి, కొన్ని మా దగ్గర ఉన్నవి ఉన్నాయి. వారు అపురూపంగా దాచుకున్న వాటిల్లోంచి కొన్ని పుస్తాకలు నేను తెచ్చుకున్నాను. అందులోంచి రెండింటిని మంచి పుస్తకం తరఫున మళ్లీ ప్రచురించాం. ఇంతకుముందు పోస్టులోని చిన్నారి కోడిపుంజు ఒక పుస్తకం. రెండవది 'నక్కా, చుంచుపిల్లా'. A4 సైజులో 12 పేజీల కథ. పేజీకి ఒక లైను, అది కూడా లేకపోయినా అర్థమయ్యే కథ. ఈ పుస్తకాలు ఎప్పుడు ప్రచరితమయ్యాయన్న వివరం వాటిల్లో లేవు. కానీ 1971లో కొన్నట్టు రెడ్డి రాఘవయ్య గారు వాటిల్లో రాసుకున్నారు. అంటే కనీసం 46 ఏళ్ల నాటి పుస్తకాలు అవి.
https://goo.gl/VTqTPa

Note: Books will be sent to anywhere, subject to postal charges.

పిల్లల్లో చదివే అలవాటు పెంపొందించటానికి ఒక ఇంగ్లీషు పోస్టరును రెండు సంవత్సరాల క్రితం చూశాను. అది బాగా నచ్చింది. దాని ఆధారంగా తెలుగులో పోస్టరు చెయ్యాలనుకున్నాను. దీనికి అభ్యాస కృష్ణ బొమ్మలు వేసి ప్రాణం పోశాడు. దీనిని హైదరాబాదు, విజయవాడ పుస్తక ప్రదర్శనలలో మంచి పుస్తకం స్టాల్‌లో పెట్టాం.రష్యన్ విప్లవం - అదెలా జరిగింది?

Ebook link:  https://drive.google.com/file/d/1Ievw0ofZbTDE6HiP5rVUogvOS1dRMpaq/view?usp=sharing